HUMIC ACTIVE + FE

  • Yüksek oranda organik madde( Humik + Fulvik Asit) içeren ayrıca DEMİR ile zenginleştirilmiş organik gübre çözeltisidir.
  • Toprakta demir yeterince bulunmaktadır. Fakat molekülün büyük olması veya oksitlenme gibi sorunlardan ötürü bitkinin demir ihtiyacı tam olarak karşılanamamaktadır. Bunun sonucunda da demir eksikliğinden kaynaklanan kloroz oluşur.
  • Demir eksikliği bitkinin yapraklarının sarararak sağlıksız hale gelmesine ve verimin büyük oranda düşmesine neden olur.
  • Demir, bitklerde enzim aktivitesi ve klorofil sentezi için gereklidir.
  • Bitklierin yeni büyümekte olan genç kısımları için esas teşkil eder.
  • İçeriğinde yüksek oranda humik + fulvik asit bulundurmaktadır.
  • Bitkinin demir ihtiyacını karşılamak için üretilen bir yaprak gübresidir.
  • Standart demirli gübrelere ek olarak içeriğinde bulunan demir molekülleri nano boyuttaki demirin alımında itici bir güç oluşturarak yapraktan emilimini kolaylaştırır. Böylece bitkinin demir ihtiyacı karşılanırken azotla destekleyici bir gübreleme sağlanmış olur